Hastalıkta ve Sağlıkta Çocuk Hastalıkta ve Sağlıkta Çocuk MAKALE #17796 © Yazan Uzm.Psk.Suna BAYRAM | Yayın Ocak 2017 | 1,146 Okuyucu Çocukluk dönemi biyolojik ve ruhsal değişimlerin yaşandığı, sosyal olarak uyumun öğrenildiği bir dönem olarak çatışmalarla geçen bir süreçtir. Çocukluğu …

Daha Fazla Oku


Bir Sanat Olarak: Oyun Oynamak En son ne zaman bir oyun oynadınız? Bir köşede saklanmışken bulunmak istemekle, bulunmak istememek arasındaki ikilemi ne vakittir yaşamıyorsunuz? Bu sorulara verilen sürelerin, güncel tarihe uzaklığı stres kaynakları ile başa çıkma mekanizmalarınızın yetersizliği ile doğru …

Daha Fazla Oku


DAVRANIM BOZUKLUĞU Davranım bozukluğunun temel özellikleri başkalarının temel haklarına saldırıldığı ya da yaşa uygun başlıca toplumsal değerlerin ya da kuralların hiçe sayıldığı, yineleyici bir biçimde ve sürekli olarak görülen bir davranış örüntüsüdür. Davranışlardaki bu bozukluklar klinik olarak önemli derecede toplumsal, …

Daha Fazla Oku


OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK Obsesyon sözcüğü, Latince kuşatma anlamına gelen ‘obsidere’ sözcüğünden gelmektedir. Obsesyonlar, benliğe yabancı (ego-distonik) nitelikte olduğu için kişinin zihninden uzaklaştırmaya çalıştığı fakat aksine zihin alanını işgal eden, ısrarlı ve zorlayıcı her türlü, düşünce, dürtü ya da düşlemlerdir. Obsesyonlar, …

Daha Fazla Oku


Anoreksiya Nervoza Anoreksiya nervoza ilk kez 1500’lü yıllarda Simone Porto O. Portio tarafından tanımlanmıştır. Açlık ve çileciliğin (asetizm) kutsal, özendirilen bir davranış olduğu bu dönemde, anoreksiya olarak tanımlanabilecek olan bu durum din uğruna dünya zevklerinden vazgeçme anlamına gelmektedir. Sonraki dönemlerde, …

Daha Fazla Oku


Sağlıklı Olmanın Tarihçesi Sağlık alanındaki çalışmalar ilkel çağlardan günümüze kadar çeşitli biçimlerde gelişerek modern halini almıştır. Uzel’e göre(2001) sağlık büyü ve sihire dayanan ilkel tıp ve gözleme dayanan tıp şekilleriyle tarih boyunca iki koldan gelişmiştir. İlkel insanın hastalık, korku verici …

Daha Fazla Oku


Erken çocukluk döneminde ebeveyn-çocuk ilişkilerinin kişinin gelişimini, diğer insanlarla ilişkilerini ve psikolojik uyumunu etkilediği konusunda genel bir kabul vardır. Bu kabule götüren ilk ve en önemli kanıtlar, Bowlby’nin çocuğa temel bakım veren kişi ile çocuk arasında kurulan sosyal bağın normal …

Daha Fazla Oku


BAĞLANMA STİLLERİ Bowlby tarafından 1969 yılında ilk olarak tanımlanan bağlanma kuramı, Ainsworth ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ainsworth yabancı durum testi ile farklı bağlanma biçimlerinden bahsederek, güvenli ve güvensiz bağlanma örüntülerini (attachment patterns) değerlendirmiş ve farklı bağlanma stilleri, çocuğun rahatının sağlanması, …

Daha Fazla Oku


ERGENLİK “YENİDEN DOĞUŞ” Ergenlik bir geçiş evresidir ve doğasında çatışma vardır. İnsanlığa verilmiş ikinci bir şans olan ergenlik kişiliğin şekillendiği ve hayatın geri kalanı için önemli adımların atıldığı önemli bir dönemdir. Ergenlik her şeyden önce kendini sorgulamak demektir. Temel bedensel …

Daha Fazla Oku


DEPRESYONUN ÇAĞDAŞ MODELLERİ Depresyon kelimesi “buhran, bunalım, çöküntü” anlamına gelmektedir. Ancak depresyon kelimesinin günümüzde değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Gündelik yaşamda üzüntü duyulan durumları, olağan duygudurum halinin dışında bulunulan öznel durumları tanımlamak için sıklıkla depresyon kelimesini kullanılabilmektedir. Üzüntü kelimesinin eşdeğer şekilde kullanılması …

Daha Fazla Oku EVLİLİKTE BAĞLANMA İngiliz psikoanalist John Bowlby (1969) tarafından geliştirilmiş olan Bağlanma Kuramı, insanların, kendileri için önemli olan başkalarıyla güçlü duygusal bağlar kurma eğiliminin nedenlerini açıklayan ve çocuk ile ebeveynleri arasındaki bağın, çocuğun güvenlik hissi ve psikolojik gelişimi üzerindeki önemini tanımlayan …

Daha Fazla Oku