Test & Envanterler

ZEKA TESTLERİ

WISC-4
WISC-R
STANDFORD-BİNET
WAİS
CATELL 2A
CATELL 3A
ALEXANDER
PORTEUS
GOOD-ENOUGH

DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
Bender Gestalt Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Burdon Dikkat Testi
D2 Dikkat Testi
Frankfurter

KİŞİLİK TESTLERİ

MMPI (Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
Rorschach Kişilik Testi
TAT
Hacettepe Kişilik Envanteri
Tematik Algı Testi (TAT)
CAT
Louıssa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

DUYGU DURUM TESTLERİ

SCL-90 (Belirti Tanıma Testi)
Beck- Depresyon Ölçeği
Beck- Kaygı Ölçeği
Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği
Maudsley Obsesif Kompülsif Soru Listesi
Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Erkek Formu
Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Kadın Formu
Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği
Aile Değerlendirme Ölçeği
Çiftler Uyum Ölçeği
Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri

GELİŞİM TESTLERİ

Ankara Gelişim Envanteri ( Agte)
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Gessell Gelişim Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Bender Gestalt Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Frostig Gelişim Testi
Bourdon Testi
D2 Dikkat Testi
Frankfurter Testi