Çocuk Ergen Psikiyatrisi

Çocuk Psikiyatrisi Nedir?

Çocuk Psikiyatrisi; Tıp eğitimi üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında ihtisaslaşmış kişidir. Çocuk psikiyatristi, çocuğun ruh sağlığı ile ilgili ilk başvurulması gereken kişidir.

Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar?

Çocuğun ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki tüm zorlukları çocuk psikiyatrisinin kapsamındadır.

 • Çocuğun herhangi bir ruhsal sıkıntısı olmasa dahi aileye danışmanlık verir
 • Ruhsal bir rahatsızlık olmadan çocuğu etkilenebileceği durumlardan korumak amaçlı yaklaşımlarda bulunur.
 • Çocukta var olan ruhsal rahatsızlıklara tanı koyar. Tanı için gerekli tetkikleri ister.
 • Ruhsal rahatsızlığın tedavisinin ne şeklide olabileceğini öngörür, tedavi seçeneklerini değerlendirir.
 • Psikoterapi yapabilir
 • Medikal tedavi düzenleyebilir
 • Aile yönlendirmesi yapar
 • Çocuğun tedavisinin ekip çalışması gerektirdiği durumlarda ekibi yönlendirir
 • Gerekli hallerde çocuğu hastanede yatırarak takip eder

Çocuk Psikiyatrisi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Otizm
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • Depresyon
 • İntihar düşünceleri, kendine zarar verme (jiletle çizik atma vb)
 • Kaygı (anksiyete) bozuklukları (Ayrılma kaygısı, sosyal fobi vb)
 • Travma
 • Organik nedenlerle açıklanamayan Baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikayetler
 • Davranış Bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb)
 • Öğrenme bozuklukları (Disleksi vb)
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar)
 • Tik bozukluğu
 • Okul reddi
 • Sınav kaygısı
 • Kişilik sorunları
 • Uyku sorunları
 • Tuvalet alışkanlıkları (Alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb)
 • Yeme problemeleri (yemek yememe, yediğini çıkarma vb)
 • Konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb)
 • Arkadaş uyumsuzluğu
 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • Dissosiatif bozukluk
 • Zeka geriliği
 • Psikoz (şizofreni vb) ve bipolar bozukluk

Kaç Yaş Aralığındaki Çocuklarla İlgilenir?

0-18 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenleri kabul eder. Bununla beraber tedavi gören hastaların takibini 21 yaşına kadar devam ettirir.