İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Suna Bayram, Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olup ikinci uzmanlığının İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde tez aşamasında olup, Halk Sağlığı bölümünden doktora derslerini almaktadır. Suna Bayram çeşitli istismar türlerine maruz kalan kadınlar ve dezavantajlı çocuklar ile çalışarak ihmal-istismar, madde kullanımı, adli süreçler konusunda kamusal alanda psikolojik müdahale teknikleri ile destekleyici çalışmalar yapmıştır.

Suna Bayram ülkeyi etkileyen süreçlere yönelik gönüllü çalışmaların içerisinde bulunmuştur. Türk Psikologlar Derneği(TPD) aracılığı ile 2011 yılında Van depremi’nde, 2013 yılında gerçekleşen Soma Maden Faciası’nda sahada çalışmıştır. Ayrıca Soma Maden Faciasının ardından bölgede artan işsizlik ve aile içi ilişkilerin yıpranması sonucu 2014 yılında bölge kaymakamlıkları ve TPD işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Soma ve Dursunbey ilçelerinde aile içi şiddete yönelik seminerler vermiştir. İstanbul’da 2015 yılında meydana gelen canlı bomba patlamalarında Psikososyal Dayanışma Ağı bünyesinden yönlendirilen vakalara gönüllü terapistlik yapmıştır. BİRİZ Derneği’nin Yanyana Projesi kapsamında Suriye’li göçmen çocuklara 10 haftalık kapalı terapi grubunu yürütmüştür. Sultangazi Belediyesi’nde gebe kadınlara yönelik 2,5 yıl boyunca haftalık periyotlar ile gebelikte stres seminerleri vermiştir.

Saha için gönüllü olduğu dönemlerde TPD tarafından sunulan travma eğitimlerine ve süpervizyonlarına katılmıştır. Dr. Emel Stroup tarafından verilen BDT eğitimini tamamlamıştır: Beck Yönelimli Kognitif Terapi ile anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, klinik görüşme ve değerlendirme yapma eğitimlerini içermektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından 2 yıl süren psikanalitik psikopatoloji eşliğinde Rorschach test eğitimi ve süpervizyonunu tamamlamıştır, aynı dernekte Tematik Algı Testi eğitimini yine aynı dernek bünyesinde  1 yıl süresince Tevfika Tunaboylu İkiz’den almıştır. Cinsel Sağlık Enstitüsü bünyesinde başladığı Cinsel Terapi eğitimini de tamamlamıştır.  Prof. Dr. Aslıhan Dönmez tarafından verilen Yeme Bozukluklarında BDT workshop programını tamamlamıştır. Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu tarafından verilen Destekleyici Psikoterapi eğitiminin 3. yılında süpervizyon aşamasındadır. Oyun terapisi eğitimini ve süpervizyonunu Uzm. Psk. Dan. Pekay Aydın’dan almaktadır. Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Nöropsikolojik Testler eğitimini  ve WICS-4 Çocuklar İçin Zeka Testi eğitimini tamamlamıştır. Doç. Dr. Reyhan Saydam’dan Çocuk Çizim Testleri ve Klinik Değerlendirme eğitimi almıştır.

Türk Psikologlar Derneği yönetim kurulu üyesidir. BİRİZ derneği yürütme kurulu üyesidir.

Aldığı Sertifikalı Eğitimler

 • Ergen Psikopatolojileri ve Rorschach Testi Eğitimi – Bengi Prim Düşgör, Rorschach ve Projektif Testler Derneği (2013-2015)
 • Kognitif Terapi- Dr. Emel Stroup, CBT İSTANBUL
 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri (21-22 Eylül 2013)
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (9-10 Kasım 2013)
 • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması ( 14-15 Aralık 2013)
 • Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (1-2 Mart 2014)
 • Tematik Algı Testi – Tevfika Tunaboylu İkiz, Rorschach ve Projektif Testler Derneği (2015-2016)
 • Cinsel Terapi – Cinsel Sağlık Enstitüsü (CİSED)
 • Wisc – 4 Weshler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği 4 – Türk Psikologlar Derneği, 2016
 • Nöropsikolojik Test Bataryası Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği, 2017
 • Destekleyici Psikoterapi Eğitimi – Cem Kaptanoğlu (3 yıl süren eğitimin 3. Yılında süpervizyon aşamasında)

 

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Birimi

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

 

BİRİZ Derneği

Yürütme Kurulu Üyesi