Dr. Reyhan Nuray Duman

Klinik Psikolog / Psikoterapist

Klinik Psikolog Dr. Reyhan Nuray Duman Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü bölüm birincisi olarak bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince birçok kez üstün onur ve onur belgeleri almaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitiminin ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programınıa, “Evli Çiftlerin Kişilik Özelliklerinin Evlilik Uyumuna Etkisi” isimli projesi ile başarı ile tamamlamış ve uzmanlığını almıştır. Daha sonra, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programına  “Fibromiyalji Hastalarında Çevrimiçi Grup Şema Terapisinin Yaşam Kalitesi, Duygu Düzenleme, Anksiyete, Depresyon ve Şema Modları Üzerindeki Etkisi” konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Duman, Fibromiyalji ve Migren hastalarına yönelik bireysel ve grup terapisi çalışmaları yürütmekte ve psikosomatik alanında akademik araştırmalar yapıp bu alana yönelik yayınlar hazırlamaktadır.

Lisans eğitiminin ardından farklı kurum ve derneklerde psikolog olarak çalışmış, ergen ve yetişkinlere bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir.

Duman hazırladığı proje ile İSTKA desteği alarak İETT Genel Müdürlüğü’nde 2014 yılında şoförlere hizmet vermek amacıyla İETT Ruh Sağlığı ve Psikoteknik Merkezi’ni kurmuştur. 10 yıl süresince bu birimin yöneticiliğini yürütmüştür.

İstanbul Psikoterapi Derneği Avrupa Şubesi kurucu başkanı olan Reyhan Nuray Duman Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği, Hipnoz Derneği gibi Türkiye’de psikoloji ve psikoterapi alanında öncü olan birçok derneğin üyesidir.  Ayrıca 2017-2019  yılları arasında  gerçekleştirilen Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongreleri’nin düzenleme kurulu başkanlığını yürütmüştür.

Reyhan Nuray Duman birçok farklı konuda alanında uzman kişiler ve kurumlar tarafından verilen birçok eğitim, seminer, konferans ,kongre ve workshoplara katılmıştır.  Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen Bütüncül Psikoterapi  Eğitimi’ne başarı bursu ile kabul edilmiş ve eğitimini tamamlamıştır. Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde verilen 4 yıllık Bütüncül Psikoterapi eğitiminin eğitmen kadrosundadır. Yrd. Doç. Murat Dokur eğitmenliğinde yürütülen European Family Therapy Association (EFTA)  -Training Instıtutes Chamber (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylı Çift ve Aile Terapistliği Eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde başladığı psikodrama egitiminin temel aşamalarından mezun olup co- psikodramatist unvanına sahip olmuştur. Psikodrama eğitiminin üst aşamasına halen devam etmektedir.  Bilişsel Davranışçı Terapi,  Şema Terapi, EMDR, Bütüncül Psikoterapi, Çift ve Aile Terapileri  ve Psikodrama eğitimleri kapsamında 700 saatin üzerinde süpervizyon eğitimi almıştır.   ISST onaylı Şema terapisti , EMDR Avrupa Onaylı EMDR terapisti ünvanı olan Duman her danışana ait özel bir terapi planlamasını savunan  Bütüncül Psikoterapi yaklaşımının yanında uygulayıcısı olduğu EMDR , BDT, Şema Terapi, Çift ve Aile Terapileri, Grup Terapileri, Hipnoterapi gibi farklı ekol, teknik ve  yöntemleri de kullanarak, danışanların ihtiyaç ve sıkıntılarına bağlı olarak terapi sürecini planlamaktadır.

Duman yetişkin ,ergen, aile/çift terapisi ,grup terapisi,  uzmanlara ve kurumlara yönelik eğitim, süpervizyon ve seminer çalışmalarına devam etmektedir.

 

Aldığı Eğitimler

Eğitimin Adı Eğitimin Alındığı Kurum ve Kişiler
Pedagojik Formasyon Yıldız Teknik Üniversitesi
Transaksiyonel Analiz

Artı Psikolojik Danışmanlık, Araştırma ve Eğitim Merkezi

Doç. Dr. Azmi Varan

Tematik Algı Testi

Artı Psikolojik Danışmanlık, Araştırma ve Eğitim Merkezi

Doç. Dr. Azmi Varan

Denver İDEMER
Emotion Focused Couples Therapy (Duygu Odaklı Çift Terapisi)

Psikoterapi Enstitüsü

Leslie S. Greenberg, PhD

Transference –Focused Psychotherapy (Aktarım Odaklı Terapi)

Psikoterapi Enstitüsü

Otto F. Kernberg, M.D.& Frank E. Yeomans, M.D.,PhD

Time Lımıted Dynamıc Psychotherapy  (Süresi Sınırlı Dinamik Psioterapi)

Psikoterapi Enstitüsü

Hanna Levenson, PhD

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme)1.Düzey Davranış Bilimleri Enstitüsü
EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme)2.Düzey Davranış Bilimleri Enstitüsü
Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim Hipnoz Derneği
Cognitive Behavioral Therapy of Anxiety Disorders (Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi)

Psikoterapi Enstitüsü

Arthur Freeman

Solution Focused Brief Therapy (Çözüm Odaklı Terapi)

Davranış Bilimleri Enstitüsü

Harvey Ratner, M.A.

Reprocessing Early Trauma and Neglect with EMDR  (Erken Dönem Çocukluk Travmalarında EMDR)

EMDR Derneği

Katie O’Shea

MMPI Türk Psikologlar Derneği
Stratejik Aile Terapisi Eğitimi Davranış Bilimleri Enstitüsü
Cogniplus Psikotek
WAF Psikotek
Viyana Test Sistemi Psikotek
16 PF Kişilik Envanteri Davranış Bilimleri Enstitüsü
Psikanalizle Tanışma Seminerleri İstanbul Psikanaliz Derneği
Rorschach Pusula Aile Danışmanlık Merkezi
Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitim

Psikoterapi Enstitüsü

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

Bütüncül Psikoterapi Formülasyon

Psikoterapi Enstitüsü

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

Bütüncül Psikoterapi

Süpervizyon

Psikoterapi Enstitüsü

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

Hipnoz

Psikoterapi Enstitüsü

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

Aile Eğitim Programı  AEP Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Eğiticinin Eğitimi Aydın Üniversitesi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Teorik Eğitim

Prof. Dr. Hakan Türkçapar POVEM

Bilişsel Davranışçı Terapi

İleri Aşama Teorik Eğitim

Prof. Dr. Hakan Türkçapar

BİLGELİK ENSTİTÜSÜ

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon

Prof. Dr. Hakan Türkçapar

Prof Dr. Aslıhan Dönmez

Doç. Dr. Kadir Özdel

Doç. Dr. Levent Sütçügil

Uzm Dr. Emre Sargın

Klnk. Psk. Dr. Kuntay Arcan (Doktora Kapsamında)

Prof Dr. Ebru Şalcıoğlu (Doktora Kapsamında)

Bilişsel Davranışçı Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Dr. Emel Stroup
Narsistik ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Dr. Alp Karaosmanoğlu
Şema Terapi Dr. Alp Karaosmanoğlu
Şema Terapi Süpervizyon

Dr. Alp Karaosmanoğlu &

Klnk. Psk. Dr. Bahar Köse Karaca (Doktora Kapsamında)

Uuslararası Terapötik Kartlar Eğitimi

DR. Shulamit Niv, PHD

DR.Yehuda Shacham,PHD.

PADEM

Gestalt Terapi Prof. Dr. Hanna Nita Scherler
Çift ve Aile Terapisi Eğitimi Murat Dokur (IFTI)
Psikodarama

İstanbul Psikodrama Enstitüsü

(IPI)  Deniz Altınay

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme)Süpervizyon Davranış Bilimleri Enstitüsü
IFTI Psikoterapi VIII. Eğitim Etkinliği – Atölye Çalışması

IFTI

Matteo Selvini

Bütüncül Psikoterapi Eğitmen Eğitimi

Psikoterapi Enstitüsü

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

Güdülenme Sistemleri ve Özneler Arasılık

Psikoterapi Enstitüsü

Joseph Lichtenberg

Duygu Odaklı Bireysel Terapi Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü
Şema Grup Terapisi ST.PETERSBURG SCHEMA THERAPY INSTITUTE& Psikonet
Çift Terapisinde EMDR Davranış Bilimleri Enstitüsü
Diyalektik Davranış Terapisi Bahçeşehir Üniversitesi
Çift Terapisinde Güvenli Bağlanma Psikoloji İstanbul- Dr. Stan Tatkin
Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı Esra Ersayan
Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Programı Somatik Deneyimleme Türkiye
Şema Terapi 2. Düzey Süpervizyon (Devam)

Esra Ersayan

Sevinç Göral Alkan

Çiftlerle Şema Terapi (Devam) Eckhard Roediger
Şema Terapide Yaşantısal Teknikler Sevinç Göral Alkan
Aktarım Odaklı Terapi Tahir Özakkaş