Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çocuk mahkemesi, özel eğitim merkezi, iş okulu, çeşitli ilk ve ortaokullarda stajlarını tamamladıktan sonra üstün zekâlı öğrencilere eğitim veren kurumlarda çalışmıştır. Çocuk-Ergen Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmaktadır. Bir çok özel anaokulu ve özel ilk okula danışmanlık hizmeti vermiştir. Avrupa Birliğinin “ Suriyeli Çocuklar için Psikososyal Destek Projesi” kapsamında 8-10 yaş çocuklara yönelik EMDR grup terapisi ile çocukların travmatik ve yas süreçlerinin iyileştirilmesinde terapist olarak görev almıştır. Bir yılı aşkın süre Kalkınma Bakanlığı’nın” 7-14 yaş Mülteci Çocuk” projesinde toplumsal travmaya maruz kalan çocuklar ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara terapi desteği verirken ailelerine de psikoeğitim vermiştir. Zorlu yaşam olayları hakkında ebeveynlere yönelik bilgi kitapçığı hazırlamıştır.Belediye bünyesinde anne- baba seminerleri düzenlemiştir. Üstün potansiyelli öğrencilerin belirlenmesi ve bilişsel sistemlerine dönük program hazırlayarak ilgili kurumlara destek olmuştur. Üstün potansiyelli bireylere duygusal yönleri ve sosyalleşme süreçlerine destek olmuştur. Özel bir banka için hazırlanan “İş’te Oyun ‘ projesinde psikoloji koordinatör olarak destek vermiştir. Anne – çocuk oyun grupları, oyun evlerine, kreşlere pedagojik danışmanlık hizmeti vermektedir.Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olan çocuklar ve ailelerine yönelik 10 haftalık yapılandırılmış grup programları açmıştır. Eğitimcilere, okul personeline, velilere yönelik seminerler düzenlemektedir. Cas (Bilişsel Değerlendirme) testi uygulayıcı yetkinliğine sahiptir.Çocuklara analiz süreçlerinde projektif testler uygulamakta, ihtiyaç duyulan durumlarda objektif testleri yapmaktadır. Çalışma sonrası gereken durumlarda planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlem alanlarına yönelik müdahale programı hazırlayarak bireylerin takibini yapmaktadır.3-18 yaş çocuklar, gençler ve aileleri ile çalışmaktadır.Okul öncesi kurumlarda çalışan meslektaşlara süpervizörlük etmektedir. Çocuk Psikoterapileri Derneğini kurucu üyelerinden olup uzmanlara yönelik seminerler ve eğitim programları yapılmasınada görev almaktadır. Bakırköy ve Başakşehirde danışan görmektedir.

Çalışmalarını Emdr terapisi, Emdr Çocuk Grup Terapisi ,Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Kum Terapisi, Sanat Terapisi, Kukla Terapisi, Şema Terapi, Filial Terapi ile yapmaktadır.

 

Uygulama Yetkinliğine Sahip olduğu Testler

Agte, Denver, Gessel Gelişim Figürleri, Metropolitan Okul Olgunluğu, Cattel 2a-3a,TKT 5-7,7-11, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama, Benton Görsel Algı, Burdon Dikkat, D2 Dikkat Testi, Frostig Görsel Algı, Porteus Labirent, S.Bine, Wısc-R, CAS (Cognitive Assessment System) ve Müdahale Programı Çizim Testleri Bataryası Uygulamakta.Cat Ve Loussa Duss Psikanalitik Hikaye Testi, Bir İnsan Çİz Testi Bataryası (İnsan ,Ağaç ,Tılsımlı Aİle ,Kinetik Aİle) , Moxo Testi (çocuk ve yetişkinler için dikkat testi)

 

 

 

 

Çalıştığı Alanlar

Kaygı, Okula Uyum Problemleri ,Davranım Problemleri(tırnak yeme, saç yolma, alt ıslatma, saldırganlık, öfke, vb),Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ,Özgüven, Sosyal Uyum Problemleri , Çocukluk çağı depresyonu, Kardeş kıskançlığı (hamilelik süreci öncesi ve sonrası ),Travma, Yas, Bağlanam, Boşanma, Evlat edinme, Sınav kaygısı, Ergenlik sorunları, Okul öncesi süreçte gelişim takibi,

 

ALDIĞI EĞİTİMLER

Çocuğun Bütüncül Terapisi AIP/EMDR ve Bağlanma -Esther Bar Sadeh ve Barbara Wizansky

Moxo Dikkat Testi Eğitimi

Travma Yaşayan Çocuklara Yönelik Grup  EMDR Programı Eğitimi- Ümran Korkmazlar
EMDR-I, Davranış Bilimleri Enstitüsü-Emre Konuk
“ DEHB Olan Çocukların Ebeveynleri İçin Destek Programı Eğitimi, Ümran Korkmazlar

Client Centered Play Therapy, Reyhana Seedat
Bilişsel Müdahale Eğitim Programı – Pass Teorisi, Tamer Ergin
Çocuk Çizimlerinde Projektif Testler, Funda Akkapulu

Cas(Cognitive Assegment System) İ.Ü. Tamer Ergin
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık, Nevin Dölek
Wısc-R,Standford –Binet Zeka Testleri Eğitimi Ruh Sağlığı Derneği

Porteus,Gessel Değerlendirme Testleri Eğitimi Ruh Sağlığı Derneği

Çocuk Değerlendirme Batarya Eğitimi, Uluslararası Psikologlar Derneği

Oyun Terapi Eğitimi,Oyun Terapileri Derneği Birgül Emiroğlu
“Üç” İ.Ü. Psikoloji Günleri
International Counselin And Education Conferance Workshop: “Art Of Helping” Ebru İkiz International Counselin And Education Conferance- Ramazan Abacı
“İkinci Adım Tedavi” İ.Ü. Psikoloji Günleri
” Sosyal Yaşamda Kadını Güçlendirmek –İlişkilerde Sınır Koyma”

Akıl  ve Zeka oyunları Oyunları Eğitimi, N.Nur Sevenler
“19. Uluslarası Yaratıcı Drama Eğitmi” Çağdaş Drama Derneği
“İlk Hasta Ve Sağlık” İ.Ü. Psikoloji Günleri
“Keşkesiz Bir Yaşam İçin İletişim”, Doğan Cüceloğlu