Gestalt Terapi

CJd3afzWoAAiWMQ

Gestalt Almanca bir sözcük olup “kendine özgü bir bütünlüğü olan şekil, örüntü” anlamına gelmektedir Geştalt psikolojisine göre her varlık bir takım parçalardan oluşur ama bu parçaların oluşturduğu bütünlük parçaların toplamından başka ve fazla bir şeydir. İnsan çevresinde!» olayları nesneleri, durumları bir bütün olarak algılar, onları oluşturan parçaları değil, Daha çok algı psikolojisi üzerinde duran geştalt psikologlarına göre her nesne bir zemin üzerinde algılanır. İnsan dikkatini bir nesneye, yönelttiğinde o nesne zeminden ayrılır, şekil olarak algılanır. Dikkat bir başka nesneye yöneldiğinde ilk nesne zemine geçer ikincisi şekil olur. Geştalt terapi geştalt psikolojinin bu temel kavramı yanında, psikanalizin, varoluşçu yaklaşım, ve Zen Budizm inancının temelini oluşturan kavramları yeni bir biçimde bütünleştiren ve buna dayanarak psikolojik sağlık alanına bazı yeni teknikler getiren bir terapi anlayışıdır.

Geştalt terapi burada ve şu an bilinci üzerinde durur. Davranışın ne ve nasılı üzerinde ve şu anda etkili bir fonksiyonu önleyen geçmişte kalan yarım bir işin üzerinde esas yoğunlaşmalar olur. Olan olmuş, olacak olan da henüz olmamıştır. Bir kimsenin sürekli geçmiş olaylar üzerinde durmasının ya da henüz olmamış olayları olmuş gibi değerlendirmesinin yıkıcı etkileri olacağı görüşündedir. Kaygı şimdi ile sonra arasındaki açıklıktır. Kişi şimdiki zamandan kopar, sürekli olarak gelecekle ilgilenirse kaygı duyar. Çünkü ya gelecekte olabilecek felaketleri düşünerek bunalıma girer ya da hiçbir zaman gerçekleşmeyecek harikulade durumlar hayal eder. Bunlara erişemedikçe hayal kırıklığı yaşarlar. Yaklaşımın bazı anahtar düşünceleri kişisel sorumluluğu kabul etme, şu dakikada yaşamak, kaçış, yarım kalan iş, çıkmazla ilişkide bulunmak, konuşulan deneyimlerin direk yaşanmasıdır.

Geştalt terapide amaç, hastayı çevresel destekten kendi kişisel desteğine kaydırmaktır Bilincin gelişmesi temel bir amaçtır. Bilinçle birlikte, hastalar kendi içlerindeki kutuplaşmaları, ayrılıkları uzlaştırır ve bu da kendilerinin çeşitli yüzlerinin, görünüşlerinin yeniden bütünleşmesine doğru ilerleme sağlar.

Bu yaklaşımda, terapist hastaya daha yoğun duygular yaşamasında yardım eder, kendi yorumlarını kendilerinin yapmasına destek olur Terapist yorumlar yapmaktan kaçınır, bunun yerine hastanın nasıl davranacağına kendini yoğunlaştırır. Hasta kendi yarım işini teşhis eder, gelişimini engelleyen olaylarla ilgilenir. Bunu, geçmiş olayları yeniden yaşayarak, hissederek yapar.

Geştalt terapinin özellikleri:

1. Yüzleştirici ve aktif bir yaklaşım.

2. Geçmişle (bireyin geçmişinin ilgili yönlerini günümüze getirerek) ilişkidedir.

3. Yaklaşım duyguların açığa vurulmasını, gösterilmesini destekler ve birinin problemleri hakkında soyut fikir yürütmeleri ve entelektüel yönleri vurgulamaz,

4. Dikkat, sözle ifade edilmeyen vücut mesajlarına verilmiştir.

5. Değişmeme için acizliği, zayıflığı bir bahane olarak kabul etmeyi reddeder.

6. Hastanın kendi kişisel ifadelerini bulması ve kişisel yorumlarını yapması üzerinde durur.

7. Kısa bir zaman içinde, hastalar duygularını bazı Geştalt alıştırmaları yoluyla yaşayabilir.