Çözüm Odaklı Terapi

kısa-süreli-çözüm-odaklı-eğitim

Çözüm Odaklı Terapi (ÇOT) danışanın sorunlarına odaklanmak yerine, terapi sürecinin sonunda elde etmek ve başarmak istedikleri üzerine odaklanan 50 yıllık bir terapi yöntemidir.

Büyük ölçüde geçmişe, geçmişte yaşanan olaylara, ilişkilere odaklanan geleneksel terapilerden farklı olarak Çözüm Odaklı Terapi, hedefleri netleştirmeye ve danışanın aynı sorunlarla geçmişte başa çıkabildiği durumlara odaklanır. Bu terapide önemli olan danışanın geçmişi değil, şu andaki durumu ve geleceğidir.

Terapist danışana gerçekleşmesini istediği geleceği düşünmesini söyler ve bu aşamadan sonra danışan ve terapist beraber çalışarak, danışanın bu istenilen geleceğe doğru ilerlemesini çoğunlukla küçük adımlarla, zaman zaman büyük değişiklikler yaparak sağlamaya çalışır. Sorunlara nelerin yol açtığıyla uğraşmaktan çok, sorunların nasıl aşılabileceği üzerinde durulur. Çözüm zaten danışanın kişisel kaynaklarında vardır.

ÇOT uygulayan terapistler, insan hayatında değişimin sürekli olduğuna inanır. Bu sayede, danışanın istedikleri doğrultuda bir geleceğe ulaşmak için kendisine sağlam hedefler koymasına ve danışanı bu geleceğe yönlendirerek hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Bu terapi üç temel soruya dayandırılır. İlki danışanın bu terapiden beklentilerinin neler olduğudur. İkincisi, bu beklentilerinin gerçekleştiği bir durumda gündelik hayatında neler değişeceğidir. Son olarak, bu beklentileri gerçekleştirmek uğruna şimdiye kadar attığı adımların neler olduğudur. Terapistin amacı, bu soruları danışana kendi cevaplarını bulmayı teşvik edici ve harekete geçirici biçimde sunmaktır. Bu sorulara yapıcı cevaplar danışan tarafından verilebildiğinde, önemli değişiklikler yaratır.